אתגרים והזדמנויות ברגולציה המשתנה ברישוי ובנייה

הירשם עכשיו

לצפייה בכל תכני האתר המקצועיים
הרשמה לאתר
שם המרצה: תפקיד:
אחראית על הוצאת היתרי בנייה. בין תפקידיה הקודמים: יו"ר ועדה מרחבית הראל, יו"ר וחברת ועדות גבולות לשינוי גבולות, מנהלת תחום תכנון ומ"מ מתכננת מחוז ירושלים. משימתו המרכזית של האגף לרגולציה ברישוי ובנייה היא ללוות, לתמוך ולסייע לוועדות המקומיות בעבודתן המקצועית.
שים לב, הצפייה באתר למנויים בלבד הירשם עכשיו