מגמות תכנון עדכניות בלב מטרופולין תל אביב

הירשם עכשיו

לצפייה בכל תכני האתר המקצועיים
הרשמה לאתר
שם המרצה: תפקיד:
אודות המרצה: יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ובניה במחוז תל אביב. שימשה כמתכננת מחוז מרכז, מהנדסת עיריית הרצליה ואדריכלית עיריית תל אביב. סוגית הליבה של מחוז ת"א היא קידום איכות חיים עירונית בת קיימא. האמצעים המרכזיים להשגת המטרה הם התחדשות עירונית, ציפוף המרחב, עירוב שימושים, קידום מערכות תחבורה ציבורית, הרחוב העירוני והמרחב הציבורי, יצירת רציפות פיתוח החוצה רשויות, שימושים מטרופוליניים ופארקים מטרופוליניים ומכשירי תכנון חדשניים.
שים לב, הצפייה באתר למנויים בלבד הירשם עכשיו