איך לנטרל את המוקשים הגדולים מול עסקאות של רמ"י

הירשם עכשיו

לצפייה בכל תכני האתר המקצועיים
הרשמה לאתר
שם המרצה: תפקיד:
אודות המרצה: עובדת בשוק הנדל"ן עבור השוק הפרטי ועבור רשויות מקומיות ומוסדות ממשלתיים כגון חברת עמידר, מנהל מקרקעי ישראל ואגף שומת מקרקעין במשרד המשפטים. מומחית בנושאי שמאות מקרקעין ונמנית על מאגר שמאי המקרקעין החיצוניים של השמאי הממשלתי הראשי המורשים לעבוד עם משרדי הממשלה. שמעית מקרקעין מטעם משרד ראש הממשלה. בנוסף הינה נמנית על שמאי מקרקעין המקובלים על האפוטרופוס הכללי, שמאית ויועצת לועדות מקומיות לתכנון ובניה., יועצת חיצונית של מנהל מקרקעי ישראל, יועצת חיצונית של קרן קיימת לישראל, ומשמשת כמומחית מטעם בורר בבוררויות הנערכות ע”י שופטים בדימוס. נמנית על מאגר המומחים של מנהל התכנון במשרד הפנים.
שים לב, הצפייה באתר למנויים בלבד הירשם עכשיו